Отримання статусу неприбуткової організації

послуга доступна у містах: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Ужгород, Хмельницький, Київ.


Термін виконання Ціна (грн.)
10 робочих днів 800
 

! Зважаючи на ажіотаж із внесенням змін до установчих документів неприбуткових організацій та поданням ними заяв на неприбутковість – наприкінці 2016р. Верховна рада України прийняла закон про продовження на пів року (до 01.07.2017р.) терміну на підтвердження організаціями свого статусу неприбутковості.

  Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає наступним вимогам (п.133.4.1 ст.133 Податкового кодексу України (ПКУ):   
 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
 • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

  До неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток можуть бути віднесені:   
 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання;
 • політичні партії;
 • творчі спілки;
 • релігійні організації;
 • благодійні організації;
 • пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи;  садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи;
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
 • організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
 • кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

  Прийнятою Кабінетом Міністрів України 13.07.2016р. постановою №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення їх з Реєстру. Так, для включення організації до Реєстру неприбуткових керівник (або уповноважена особа) повинні подати до контролюючого (фіскального) органу за місцем реєстрації:
 • заяву форми 1-РН;
 • копії установчих документів (статуту), засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою.

  Способи подачі документів на отримання статусу неприбутковості:
 • особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) чи уповноваженою на це особою;
 • поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення);
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису);
 • державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію юотдтчної особи (така заява передається технічним адміністратором ЄДР до фіскальних органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи.

  За результатами розгляду заяви 1-РН та документів, що додаються до неї (достатньо статуту), орган фіскальної служби протягом 14 календарних днів може прийняти рішення про:
 • включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;
 • виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 • зміну ознаки неприбутковості.

  У рішенні про включення організації до Реєстру зазначаються:
 • код ЄДРПОУ;
 • найменування організації;
 • ознака неприбутковості (наприклад для громадських організацій (0032), ОСББ (0043), благодійні організації (0036), житлово-будівельні кооперативи (0040);
 • дата включення організації до Реєстру.

  Послуга з отримання статусу неприбуткової організації включає в себе:
 • надання консультації та ознайомлення клієнта з вимогами законодавства щодо неприбуткових організацій;
 • підготовка необхідних документів для подання їх до контролюючих органів;
 • подання та юридичний супровід процесу внесення до Реєстру неприбуткових організацій.

Законом № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» строк продовжено для всіх неприбуткових організацій до 01.07.2016р., за виключенням релігійних організацій (для них Податкових кодексом цей строк встановлений до 01.01.2018р.)

 

Зазвичай про необхідність підтвердження статуту неприбутковості – у 2016 році ДФС, її територіальні органи надсилали неприбутковим організаціям відповідного листа-роз’яснення з обґрунтуванням такої необхідності. Юридична компанія «Піттак» рекомендує Вам не очікувати такого листа для того щоб починати приводити статут Вашої неприбуткової організації у відповідність до діючого законодавства, а зайнятись цим якомога швидше.

З метою уникнути ризиків у діяльності Вашого громадського об’єднання, ми готові підготувати для Вас всі необхідні документи та надати професійну консультацію з даного питання.

За більш детальною інформацією з питань приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів неприбуткових організацій, а також внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій - звертайтесь будь-ласка до нас, фахівці юридичної компанії «Піттак» нададуть вам швидку і якісну консультацію.

Замовити