Зміна розміру статутного капіталу (ТОВ)

послуга доступна у місті Львові та Львівській області.


Термін виконання Ціна (грн.)
2-3 робочих дні 800*

* Додатково оплачується державне мито 450 грн.
Без урахування послуг нотаріуса

Після державної реєстрації, учасники товариства зобов’язані сплатити (сформувати)  вартість статутного капіталу (СК) протягом 1 року з дня державної реєстрації. Як відомо, мінімального розміру СК законодавством не передбачено. Це дуже відносне питання, і у кожному з випадків потрібно розглядати в контексті видів діяльності, якими займається товариство, складу його учасників, потенційних контрагентів тощо. Так, у випадку несплати чи неповної сплати СК - закон зобов’язує прийняти одне з таких рішень: про виключення із складу ТОВ тих  учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади; про зменшення розміру СК або про ліквідацію ТОВ.


Послуга зі зміни розміру статутного капіталу включає в себе:
  • надання консультації та ознайомлення клієнта з порядком зміни розміру статутного капіталу, з вимогами до документів та їх оформлення;
  • підготовка пакету необхідних документів (протоколу, статуту, довіреностей, реєстраційних заяв);
  • супровід клієнта у нотаріуса під час нотаріального засвідчення підписів на документах;
  • подання документів державному реєстратору.

Для підготовки документів по зміні розміру статутного капіталу від Вас потрібно:
  • статут в останній редакції;
  • дані про новий розмір статутного капіталу;
  • протокол загальних зборів про зміну розміру СК;
  • довіреність на спеціаліста нашої компанії.

Замовити